Filtrering

Faudi Aviation är specialiserade på filtrering och rening av kommersiellt och militärt flygbränsle. Faudis produkter ger ett viktigt bidrag till flygsäkerheten. På senare år har Faudis produktsortiment breddats med filtreringsutrustning för diesel och även elektroniska mätinstrument.

Huvudkontoret ligger i Stadtallendorf, Tyskland.

Bolaget bildades 1938 av Fritz Faudi och har sedan dess varit involverat i filtrering och separering av industriella vätskor, gaser och flygbränsle. Bolaget finns idag representerat över hela världen och är välkänt inom flygbränslebranschen.

Med 60 års erfarenhet och avancerade produktionsmetoder, erbjuder Faudi Aviation högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar för filtrerings- och separationsproblem. Den erfarna personalstyrkan bestående av ingenjörer, tekniker och designers tillgodoser alla behov och förväntningar som våra kunder ställer, både nationellt och internationellt.

FAUDI Aviation har också fördelen att ha en av de största testanläggningarna i Europa för flygbränsle, som möjliggör produktutveckling och tester under kontrollerade former.

Våra styrkor

  • Leveranssäkerhet
  • Hög kunskap (EI godkännanden, militära godkännanden osv.)
  • Total Quality Management (TQM)
  • Serviceinriktat
  • Utbildning och seminarier

Användningsområden

Produkter