Dataskyddsförklaring

Allmänt

ELAFLEX AB uppskattar ditt besök på vår hemsida och ditt intresse för vårt företag. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vill att du ska känna dig säker och bekväm när du besöker vår hemsida.

Personuppgifter kommer endast att hämtas av oss, om du ger oss samtycke till det, till exempel i samband med att vi kontaktar varandra.

Alla inom ramarna för ELAFLEX AB insamlade personuppgifter, bearbetas och används i enlighet med respektive tillämpliga föreskrifter för skydd av personuppgifter, endast för att genomföra avtalet och för att tillvarata berättigade, legitima affärsintressen.

Namn och adress till den som är ansvarig för bearbetningen

Ansvarig i den mening som avses i dataskydds-grundförordningen, andra gällande dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser med dataskyddsrättslig karaktär är ELAFLEX AB. Kontaktdata etc. hittar du i företagsinfo.

Cookies

Internetsidorna hos ELAFLEX AB använder cookies. Cookies är textfiler som lämnas och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många internetsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagras. Detta gör att besökta internetsidor och servrar kan skilja den aktuella personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan åter kännas igen och identifieras av ett unikt cookie-ID.

Genom användning av cookies kan ELAFLEX AB ge användare av denna internetsida mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookies.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår hemsida. Syftet med att åter känna igen, är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Till exempel, användaren av en hemsida som använder cookies behöver inte ange sina åtkomstdata vid varje besök på hemsidan, eftersom det görs av hemsidan och på användarens datorsystem där cookien finns lagrad.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies placeras via våra hemsidor genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom permanent motsätta sig placering av cookies. Dessutom kan redan placerade cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra mjukvaruprogram. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen deaktiverar placering av cookies i den använda webbläsaren, kan inte alla funktioner på vår hemsida användas i full omfattning.

Syfte med datainsamling och i förekommande fall överföring av data

Personuppgifter kommer endast att samlas in av oss om du samtycker till det, till exempel genom att registrera dig för vår leverantörsportal eller för en undersökning. Inmatning av data sker på följande beskrivna områden:

Kontaktformulär

Kontaktformuläret gör det möjligt för intresserade att skicka förfrågningar direkt till ELAFLEX AB. Hemsidan innehåller också information om lagstadgade föreskrifter (t.ex. i företagsinfo), vilket möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag (t.ex. via e-postadress). Om en person tar kontakt via e-post eller via ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som överförs av personen automatiskt. Sådana frivilligt överförda personuppgifter lagras för att behandla eller kontakta den berörda personen. Det görs ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

Google Analytics

Denna website använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas i din dator och som genom dig möjliggör en analys över användningen av hemsidan. Den genom cookien skapade informationen över din användning av denna hemsida överförs som regel till en server av Google i USA och sparas där. Ifall av en aktivering av IP-anonymisering på denna hemsida, kommer först din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen av Google till en server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av den här hemsidan, kommer Google att använda denna information, för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan och vidare att skaffa fram med hemsida- och internetanvändningen knutna tjänster gentemot operatören av hemsidan. Den inom ramarna för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adressen sammanförs inte med andra data av Google. Du kan förhindra sparande av cookies med en motsvarande inställning i din browser-software; vi påpekar dock, att du i detta fall inte kan använda samtliga funktioner i denna hemsida i full utsträckning. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta uppgifter, som genereras av cookien, och som rör din användning av hemsidan (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den browser-plugin som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Du hittar närmare information om detta under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. under http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (Allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi påpekar att på denna hemsida har Google Analytics utvidgat anonymiseringen av koden "gat._anonymizeIp();", för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adressen (s.k. IP-masking).

Rättslig grund till bearbetningen

Artikel 6 I lit. A GDPR tjänar vårt företag som en rättslig grund för bearbetningsändamål, där vi får samtycke för ett bestämt bearbetningsändamål. Om bearbetningen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal, där den berörda personen är avtalspart, vilket exempelvis är fallet vid bearbetningsåtgärder som är nödvändig för leverans av varor eller för tillhandahållande av en annan tjänst eller ersättning, ska bearbetningen baseras på artikel 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller för bearbetningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra kontraktsåtgärder i förväg, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver bearbetning av personuppgifter, såsom uppfyllande av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på. 6 I lit. c GDPR.

Varaktighet för vilken personuppgifterna är lagrade

Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad förvaringsperiod. Efter utgången av denna frist raderas motsvarande data rutinmässigt om de inte längre behövs för att uppfylla kontraktet eller för kontraktsförhandlingar.

Rätt till information och återkallande, rätt att klaga och rätt till dataöverförbarhet, begränsning av bearbetning, rätt till korrigering och radering

Du har rätt att när som helst få information om de data som vi lagrat om dig och syftet med lagringen. Du kan när som helst skriftligen återkalla ditt samtycke till lagring eller användning av dina personuppgifter. Utöver återkallelsen har du rätt att kräva korrigering såväl som begränsning av bearbetningen och blockering eller radering av dina data.

Du har rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du har också rätt att få de uppgifter du skickar i maskinläsbart format för överföring.

Om du har frågor angående bearbetningen av dina personuppgifter kan du också kontakta oss direkt (ansvarigt kontor: se företagsinfo). För alla frågor och förfrågningar om information, ansökningar eller klagomål kan du också kontakta våra externa dataskyddsansvariga direkt.

Säkerhet

ELAFLEX AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda dina uppgifter som du överfört till ELAFLEX AB mot oavsiktliga eller avsiktliga manipulationer, förlust, förstörelse eller åtkomst för obehöriga personer.

Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.

Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig möjligheten att på vår hemsida prenumerera på vårt nyhetsbrev. Med detta nyhetsbrev informerar vi dig regelbundet om våra erbjudanden. För att få vårt nyhetsbrev, behöver du en giltig e-postadress. Vi kontrollerar den angivna e-postadressen, för att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen eller vars ägare är behörig att få nyhetsbrevet. Genom din registrering till vårt nyhetsbrev, sparas din IP-adress och datum och tid för din registrering. Detta används som en säkring för vår sida, om en tredje part missbrukar din e-postadress och prenumererar på vårt nyhetsbrev utan din kunskap. Ytterligare uppgifter kommer inte att samlas in från vår sida. Uppgifterna som samlas på detta sätt, kommer endast att användas för att få vårt nyhetsbrev. En överföring till tredje part görs inte. En jämförelse av data med andra data, som kan samlas in av andra komponenter på vår hemsida, görs inte heller. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på detta nyhetsbrev. Detaljer om detta finns i bekräftelsemailet och i varje enskilt nyhetsbrev.

Varumärken och upphovsrätt

Om inte annat anges, hör alla varumärken och upphovsrätten till ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG. Detta inkluderar fotografier, grafik, texter samt även alla former av multimedia-data som ljud och video.

En överföring eller användning av detta innehåll är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG.