Affärsverksamhet med ett hållbart tankesätt

Den ökande efterfrågan på mobilitet är en megatrend som drivs av globala effekter som globalisering och urbaniseringen av våra samhällen.

Elaflex, som den globalt ledande leverantören av utrustningssystem inom gas- och vätskehanteringsteknik, ingår i mobilitetskedjan. Som ett familjeföretag med en historia på över 100 år är vi övertygade om att vi endast genom att fortsätta agera ansvarsfullt och med framsynthet kommer att kunna göra en relevant insats till samhället och verka framgångsrikt i framtiden.

Vi ser hållbarhet och företagsansvar som centrala komponenter i våra värderingar och företagsstrategi. Vår passion och beslutsamhet har aldrig varit större än nu för att hitta ett ekonomiskt och miljömässigt balanserat tillvägagångssätt som gynnar och skyddar vår planet och vårt samhälle på samma gång. Vårt engagemang går långt utöver att bara följa lagstadgade och juridiska krav.