Välkommen till
Elaflex AB, Sverige

Vi är ett helägt dotterbolag till ELAFLEX i Hamburg, Tyskland och har funnits i Sverige sedan 1990. Förutom Sverige ger vi även support och service till Baltikum.

Sedan 1923 har vi satt standarder med våra slangar, förskruvningar, kopplingar, gummikompensatorer och pistolventiler.

Vi erbjuder högkvalitativa tekniska produkter med lång livslängd. Detta är en sund investering både i prestanda och totala kostnadsfördelar.

ELAFLEX är en ledande internationell specialist för tankningsutrustning och säkra anslutningar för transport av farligt gods och känsliga vätskor. Vårt motto är: "Safety in your hands”.

Form följer Funktion.

ZVF 50 - den nya pistolventilen för övervings tankning. Mer