ELAFLEX AB

ELAFLEX AB finns i Täby utanför Stockholm och är ett helägt dotterbolag till det tyska bolaget ELAFLEX HIBY International GmbH.

Vi säljer det samlade sortimentet från ELAFLEX HIBY GmbH & Co KG, men även filtreringsprodukter från Faudi Aviation GmbH, läckageövervakning från SGB GmbH mm.

ELAFLEX AB ansvarar för kunder i Norden och Baltikum.

Vår affärsidé går ut på att ha ett nära samarbete med våra kunder och kunna erbjuda våra produkter som en viktig del i ett komplett tekniskt system.

De flesta leveranser till våra kunder sker direkt från vårt huvudkontor/lager i Hamburg. Den effektiva organisationen gör att de flesta leveranser kan ske inom ett dygn.

Vi är mycket stolta över att en av våra största kunder har utnämnt oss till deras främsta leverantör. Detta innebär i praktiken att våra produkter inte ankomstkontrolleras vid leverans utan skickas direkt till produktion eller lager.

Styrkor

  • Snabb leveranstid från våra lager i Hamburg och Täby.
  • Direktleveranser ger kostnadseffektivitet.
  • Väletablerad på bensinstationer.
  • Stor marknadsandel inom den civila- och militära flygplanstankningen.
  • Stor marknadsandel inom segmentet gummikompensatorer.
  • Väletablerat hos alla Nordiska oljebolag.

Här finns vi

Besöks- och leveransadress:
Postadress:

ELAFLEX AB
Måttbandsvägen 12
SE-18766 Täby
Sverige
info@elaflex.se

ELAFLEX AB
Måttbandsvägen 12
SE-18766 Täby
Sverige

Historia

ELAFLEX AB etablerades 1990 men vi har funnits på den svenska marknaden mycket längre än så.

Allting startade 1967 när den norske ELAFLEX representanten (Gundersen & Haug, Oslo) etablerade ett dotterbolag i Stockholm med namnet GUNFLEX – en sammanslagning av GUNDERSEN och ELAFLEX.

Försäljningen av ELAFLEX produkter ökade stadigt under 1970-talet.

I början av 90-talet infördes i Sverige, som ett av de första länderna i Europa, en ny teknik kallad gasåterföring steg 2 på alla bensinstationer. Detta medförde ett ökat behov att kunna ge service och support till de företag som bygger och underhåller bensinstationer. Därför startades ELAFLEX AB.

I och med Sovjetunionens fall öppnades dörrarna mot öst. Vi tog då kontakt med företag i Estland, Lettland och Litauen. Idag marknadsför vi våra produkter via lokala distributörer.

I början låg fokus enbart på bensinstationssegmentet. Genom åren har vi expanderat och marknadsför nu fler produkter till olika segment i Sverige och Baltikum.  Styrkan är inom flygplanstankning, tankbilsutrustning, kemiska industrin, vatten- och reningsverk, med flera.

Sedan 2012 är ELAFLEX AB officiell distributör för Faudi Aviation GmbH, ett tyskt företag specialiserat på filtering av flyg- och dieselbränsle.

Produkter

Vår styrka är inom flygplanstankning, tankbilsutrustning, kemiska industrin, vatten- och reningsverk med flera.

Service

För att kunna möta våra kunders brådskande behov har vi ett lager i Täby med reservdelar.

Medlemskap

SPT – Nordiska Branschorganisationen för företag som levererar tjänster material och entreprenader till drivmedelsanläggningar.