Pistolventiler för Låg Temperatur och Tillbehör

Elaflex pistolventiler för låg temperatur (LT) används på bensin stationer i speciellt kalla regioner.
ZVA pistolen är försedd med lågtemperatur komponenter som är klassade för användning ner
till -55° C (standard -40° C).

Sedan november 2019 är lågtemperatur tillbehören för ZVA pistolerna också utrustade med en röd packning av Polyurethane lågtemperatur material för att säkerställa tätningsprestanda under alla förhållanden.

  • Swivlar EA375 LT eller EA 375AF LT
  • Slangbrottsventil SSB 25 LT

Även nu tillgängliga LT reservdelar:

  • Tätning ED 077 PU LT för EA 075 ERS LT och SSB 16 ERS LT
  • Tätning ED 179 PU LT för EA 375 LT eller EA 375 AF LT och SSB 25 LT

Befintliga  ZVA pistoler, swivlar och slangbrottsventiler kan eftermonteras – Details, Download: Elaflex Information 4.14 E

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;