Drivmedels identifikation enligt EN 16942 ZVA och ZVG 2 pistolventiler

I direktivet 2014/94/EU har europeiska kommissionen beslutet att drivmedelspumpar, bilar och pistolventiler måste vara märkta med drivmedels identifikation för att klart och tydligt visa vilken bränslesort som passar för fordonet. Standarden EN 16942:2016 har skapats för att möta direktivet.

Innan hösten 2018 ska alla bränslepumpar i Europa vara om-märkta enligt det nya direktivet.