Utökade försäljningsstruktur för CNG produkter

Oasis Ltd. blev medlem i Elaflex gruppen i April 2017.

Det existerande distributionsnätet har nu utökats till att innefatta hela Elaflex gruppen för att uppmuntra till samarbete med Oasis Ltd. Produktprogrammet omfattar delar av Oasis CNG komponenter och system för tankningsstationer och gas nätverk.

Elaflex levererar följande CNG produkter:

  • CNG Fill Valves & Nozzles
  • CNG Ball Valves & Check Valves
  • CNG Couplers & Accessories
  • CNG Manifolds

Detailed information about the CNG sections, please visit the Elaflex website:
Grupp 5: Pistolventiler